Inovatívne zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky

LW peptidy v bezpečnej a vysoko účinnej injekčnej liečbe pohybového aparátu

MUDr. Peter Erdelský, MUDr. Ján Grauzel, MUDr. Tatiana Geistová

 

Kolagén je najzastúpenejším stavebným proteínom nášho tela. V organizme cicavcov predstavuje cca 5-6 % telesnej hmotnosti dospelého jedinca. Tvorí viac ako 30 % celkového obsahu bielkovín u ľudí. Jedná sa o základný štrukturálny prvok spojivových tkanív ako súčasť kostí, šliach, chrupavky, kĺbnych puzdier, svalstva, väziva, pokožky a medzibunkovej hmoty.

Jeho štruktúrna jednotka – tropokolagén – má molekulovú hmotnosť mierne pod 300 kDa, dĺžku 300 nm a priemer 1.5 nm. Pozostáva z troch ľavotočivých reťazcov aminokyselín (2 identické reťazce α1 a 1 reťazec α2), ktoré tvoria kompaktnú pravotočivú trojitú špirálu. Každé vlákno obsahuje približne 800 aminokyselín. Vlákna držia pohromade vodíkovými väzbami.

prokolagen

Dnes poznáme najmenej 29 typov kolagénu. Najrozšírenejším v organizme je kolagén typu I.

Nachádza sa najmä v šľachách, väzoch, kĺbnych puzdrách a kostiach.

Kolagén typu II sa nachádza hlavne v bunkovej hmote hyalinnej a elastickej chrupavky. Typ III je podobný typu I, ale obsahuje viac proteoglykánov a glykoproteínov, ktoré tvoria retikulárnu sieť. Tieto vlákna poskytujú podporu hlavne vo svaloch. Množstvo a kvalita kolagénu v tkanive určuje jeho mechanickú kvalitu a odolnosť.

Okrem popísanej štrukturálnej, čiže podpornej funkcie kolagénu, poznáme aj jeho menej známu antioxidačnú funkciu, ako to dokazujú štúdie in vitro. Keď pridáme kolagén k bunkám v kultúre, zvýši sa okrem iného aj aktivita antioxidačných enzýmov, ktoré pôsobia ako prevencia poškodenia bunečných membrán reaktívnymi formami kyslíka. Antioxidačné enzýmy zohrávajú dôležitú úlohu aj v procese potláčania zápalu.

Môžeme povedať že „zdravie“ kolagénu odráža celkové zdravie jedinca. U človeka dochádza k vrcholu kolagénovej syntézy v období od 45 do 60 rokov.

Od toho momentu dochádza k jeho prudkému poklesu, spoločne s poklesom elastínu a proteoglykánu. V tomto období prevláda katabolizmus kolagénu a práve preto dochádza k deštrukcii spojivových tkanív.

Osteoartróza je deštrukcia kĺbnej chrupavky s ochabovaním väzov, čo je hlavne vo veku nad 50 rokov spôsobené hlavne slabou, či žiadnou novotvorbou kolagénu, resp. poruchou jeho biosyntézy.

S tohto dôvodu sa začal od konca 80 rokov používať kolagén v liečbe a prevencii ochorení pohybového aparátu.

Profesor Milani začal v 20. rokoch pracovať na použití tropokolagénu v priamej injekčnej liečbe bolestivých stavov pohybového aparátu a v roku 2010 definoval tzv. „ fyziologickú regulačnú medicínu“.  Ide o preparáty s ktorými máme cca 10 ročnú dobrú skúsenosť aj u nás. Terapia tropokolagénom vykazuje vysokú efektivitu hlavne na úrovni fibroblastov, podporuje novotvorbu kolagénu, tým pádom regeneráciu a spevnenie väzivového tkaniva a pôsobí aj protizápalovo.

Nakoľko táto terapia nepreukazovala v štúdiách výraznejší vplyv priamo na chondrocyty, hľadala sa alternatíva. Na základe hypotézy, že menšie častice kolagénu môžu mať výraznejší podporný a regeneračný efekt, sa hľadala forma ako ich izolovať.

Prostredníctvom špecifického procesu hydrolytickej degradácie sa veľmi dlhý kolagénový reťazec rozreže na kratšie aminokyselinové sekvencie, následne sa prefiltruje, aby sa zozbierali tie aminokyseliny s molekulárnou hmotnosťou približne 3 kDa. Táto zmes peptidov s nízkou molekulárnou hmotnosťou z hydrolyzovaného kolagénu je schopná aktívne stimulovať opravu a a pomôcť pri obnove a zachovaní trofického stavu tkanív.

Preparát s hydrolyzovaným kolagénom preukázal v 2 zásadných štúdiách dobrý klinický efekt so znížením bolesti a zlepšením funkcie kolenných kĺbov. Obrovským prínosom boli aj zistenia, že aplikované peptidy podporovali chondrocyty in vitro, v porovnaní s kontrolou, aby produkovali viac extracelulárnej hmoty a viac kolagénu typu II, ktorý je zodpovedný za elasticitu tkaniva. Tým pádom dochádza k určitej regenerácii chrupavky.

Nová generácia peptidov s nízkou molekulárnou hmotnosťou ( LWPs) z hovädzieho hydrolyzovaného kolagénu je kombinovaná so špecifickou formou vitamínu C – MAP ( magnézium askorbyl fosfát ) v PBS ( fosfátový purfurovaný roztok ), ktorý ho udržuje v tekutej forme a umožňuje ho distribuovať v predplnených injekciách.  Vitamín C vďaka svojej antioxidačnej sile zároveň chráni LWPs počas sterilizácie produktu prostredníctvom gama žiarenia.

Voľba antioxidačného činidla, akým je MAP zaručuje produktu jedinečné a skutočne inovatívne vlastnosti a zároveň predstavuje dôležitú konkurenčnú výhodu oproti iným produktom iba s LWPs alebo obsahujúcimi kolagén. Produkt pri rozklade uvoľňuje malé množstvá vitamínu C a horčíka. Vitamín C neznižuje pH a slúži okrem iného aj ako faktor pre biosyntézu kolagénu, ktorý má tiež silný antioxidačný účinok. Magnézium tiež podporuje bunkovú adhéziu a tvorbu chrupavky.

Lokálne injikované bio-aktívne LW peptidy prichádzajú do okamžitého kontaktu s bunkovými komponentmi a matricou spojivového tkaniva, čím podporujú jeho štrukturálnu a funkčnú obnovu, pri zmene alebo poškodení v dôsledku preťaženia, traumy, degeneratívnych a/alebo zápalových patológií. Stimulujú obnovu hyalinnej chrupavky, zabraňujú tvorbe fibrózneho väzivového tkaniva v kĺbe a zároveň stimulujú syntézu kyseliny hyalurónovej v synovii.  Priame mechanické spevnenie a rýchla stimulácia novej syntézy kolagénu podporuje prirodzenú obnovu štruktúry a funkčnosti tkaniva.

podavanie peptidov

Keď si zhrnieme vyššie popísané zistenia, LWPs majú kombinovaný klinický účinok:

  1. zníženie zápalu a bolesti
  2. proregeneračný efekt
  3. ochrana chrupavky a spojivových tkanív
  4. zlepšenie kĺbovej a svalovo-šľachovej funkcie vrátane mobility

 

S  novou generáciou LWPs už boli ukončené 2 štúdie ktoré ho použili v liečbe osteoartrózy. Obaja hodnotili zhodne 20 pacientov a pozorovali zníženie bolesti na škále VAS a zlepšenie funkčného skóre K/HOOS-12 po podaní 1. intraartikulárnej injekcie a 2. injekcie po 6 mesiacoch.

Nové prebiehajúce štúdie už porovnávajú aplikáciu novej formy LWPs do oblasti bedra pri FA impingemente a do oblasti Achillovej šlachy pri tendinitíde, so skupinou pacientov injekčne liečených kortikoidmi. Výsledky ešte nie sú zhrnuté a publikované, ale predbežné informácie hovoria o veľmi dobrom, priam porovnateľnom efekte s kortikoidom, čo sa týka tlmenia zápalu a tým aj bolesti.

Na našom trhu ide o nový, jedinečný preparát PEPTYS. Jedná sa o predplnený injekčný roztok LWPs s hydrolyzovaného hovädzieho kolagénu obohatený o MAP a PBS. Je sterilne balený a pripravený k priamej instilácii.

Je indikovaný (odporúčaný) na priame posilnenie extracelulárnej matrice spojivového tkaniva, prirodzene bohatého na kolagén, pri poškodení v dôsledku degeneratívnych a/alebo zápalových procesov, traumatických udalostí, preťaženia a únavy, typicky u športovo aktívnych pacientov.

Taktiež je indikovaný (odporúčaný) na zlepšenie pohyblivosti kĺbov a liečbu bolestivých symptómov postihujúcich kĺby a súvisiace štruktúry, ako sú svaly, šľachy a väzy.

Veľkým praktickým prínosom okrem predplnených injekcií je aj fakt, že ponúkajú širšiu škálu veľkostí a koncentrácii, čo nám otvára bohatú variabilitu terapeutických možností.

V súčasnosti máme k dispozícii koncentrácie 2 mg/ml a 5 mg/ml v objemoch 1 ml, 2 ml, a 10 ml – injekciách.

Sú označené ako PEP-21, PEP-22,PEP-52,PEP-51PEP-110 Regain.

                  

PEPTYS sa odporúča aplikovať ako intra- tak aj periartikulárne, intra- a peritendinózne, respektíve ligamentózne, do svalu ako aj kože a podkožia, napríklad v oblasti chrbta pri väčších plošných myofasciálnych syndrómoch. Preparát 10 ml Regain sa používa aj pri laváži kĺbu po ukončení artroskopickej intervencie. Regain je možné použiť aj ako subkutánnu injekciu v oblasti chrbtice.

S touto novou generáciou LW peptidov, máme možnosť pracovať cca od konca minulého roka na ortopedickej ambulancii v kombinácii s fyzioterapiou, v ortopedicko-chirurgickej ambulancii ako aj v algeziologickej ambulancii.  Najčastejšie sa jedná o štrukturálne obstreky svalov, šliach a väzov, v typických indikáciách ako sa používali kortikoidy, čiže pri tendinitídach, či tendinopatiách mažety rotátorov, burzitídach, epikondylitídach humeru, tendinitídach gluteálnych svalov, Achillovej šlachy ako aj plantárnej fascitíde, či pätovej ostrohe. V týchto indikáciách používame najmä PEP 22 a 21. Pri osteoartróze váhonosných ale aj menších kĺbov používame intra- alebo periartikulárne PEP 52,51 v jednej, alebo PEP 22,21 v dvoch dávkach. Už po krátkom pozorovaní môžeme zdieľať veľmi pozitívne výsledky čo sa týka zmiernenia bolestí a zlepšenia funkcie postihnutých svalov, šliach a kĺbov, samozrejme pri rozumnej kombinácii s ostatnými terapeutickými modalitami, adekvátnymi fyzikálnymi procedúrami a hlavne liečebným telocvikom, čo je pri ochoreniach pohybového aparátu esenciálne.

Na komplexnejšie posúdenie efektivity terapie LWPs, ako aj hlbšej analýzy schopnosti štrukturálnej modulácie čakáme netrpezlivo na vyhodnotenie prebiehajúcich štúdii. V rámci možnosti našich ambulancii sa pokúsime nazhromaždiť skúsenosti ale aj dáta a výsledky objektivizovať minimálne prostredníctvom VAS bolesti a funkčných škál.

Prihláste sa na odber noviniek

Záleží nám na ochrane vašich údajov. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.

lunamedic

Firma lunomedic, s.r.o. sa zaoberá predajom inovatívnych zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov od renomovaných slovenských a zahraničných výrobcov, ktoré sú vyrábané za prísnych kritérií. V produktoch sú používané tie najkvalitnejšie extrakty surovín, čím chceme zabezpečiť maximálnu kvalitu pre Vás.

Kontaktné údaje

© 2023 lunomedic.sk | Všetky práva vyhradené